כלי השרת

בשבועות אלו אנו עוסקים במלאכת בניית המשכן וכליו, הבה נלמד על הכלים המיוחדים המשמשים לעבודת הקודש - "כלי שרת" • חלק שני