במהלך שנות נשיאותו של הרבי מליובאוויטש, הכריז הרבי על מצוות מסויימות כ"עשרת המבצעים" שקיומם על-ידי עם ישראל, יקדם את השמירה, ההגנה וההצלה של עם ישראל. 

לרגל חג הספרים ה' בטבת נקדיש את המדור לאחד מ'מבצעיו' של הרבי מליובאוויטש, מבצע 'בית מלא ספרים'. על מבצע "בית מלא ספרים - יבנה וחכמיה" הכריז הרבי בקיץ תשל"ד. הדרישה היא שכל אחד ישתדל למלא את ביתו בספרי קודש, בדגש על ספרי היסוד של היהדות וירבה בשיעורי תורה.

בהמשך, בעקבות הנצחון במשפט הספרים, הדפיס הרבי את הספר "דרך אמונה" לרב מאיר בן גבאי וצוה למכור אותו במחיר השווה לכל נפש וגם לימד בו בהתוועדויות. שנה לאחר מכן קרא הרבי לנצל יום סגולה זה - ה' בטבת' להוספה בלימוד ובפרט בשולחן ערוך שאז היה 500 שנה להפדסתה. כמו כן הורה להוסיף ברכישת ספרי קודש רבים, הן ל"בית מלא ספרים", והן לספריות ציבוריות, הן לילדים קטנים וכמובן גם לספרייה המרכזית של אגודת חסידי חב"ד.
בשנת תשנ"ב הוסיף הרבי ואמר כי כל אחד יכול לתרום את חלקו לגאולת הספרים שנותרו בשבייה ברוסיה, "על ידי שכל אחד ואחד, מהאנשים, נשים וטף, יעשה עניין דוגמתו, על-ידי שיכניס לביתו או בספרייה וכיוצא בזה ספרי (וכתבי) קודש חדשים, בהוספה על הספרים המצויים אצלו עד עתה ב"בית מלא ספרים" שלו".

במהלך השנים שם הרבי דגש על ספרי-קודש מסויימים כחובה שימצאו בכל בית יהודי: 1) חומש, 2) תהילים, 3) סידור תפילה, 4) ספרי הלכות הצריכות - לדעת את המעשה אשר יעשון, 5) תניא.

בקשר עם ה'מבצע' הורה הרבי לייסד ספריות ציבוריות וכן להקים ספריות בבתי-הכנסת, על-מנת שכשאדם יכנס לבית- הכנסת ימצא שם ספרי לימוד ויוכל לעיין בהם.

השבוע, לרגל 'חג הספרים' מתקיימים ירידי ספרים מיוחדים בהנחות מיוחדות וזו ההזדמנות להרחיב את ספרית הקודש בבית.

לשירותכם מספר אתרים המציעים ירידי ספרים בהנחות מיוחדות:

ספריית 'היכל מנחם' - חב"ד, 'לדורות' - הוצאה לאור, 'יודאיקה' - צרכנות יהודית, 'חיש' - הפצת המעיינות, קה"ת - ספרי חב"ד, חב"ד שופ.